Woreczek Żłóciowy (pecherzyk żółciowy) - Portal na temat zaburzeń pracy woreczka żółciowego

Nowotwór pecherzyka żółciowego

Łagodny nowotwór pęcherzyka żółciowego występuje niezmiernie rzadko i przybiera postać gruczolaków, mięśniaków, włókniaków oraz tłuszczaków. Nowotwór złośliwy natomiast najczęściej ujawnia się w formie gruczolakoraków. Najlepszym środowiskiem do ich rozwoju jest pęcherzyk żółciowy zajęty przez kamienie żółciowe. W związku z tym długotrwałą, przewlekłą kamicę żółciową często utożsamia się ze stanem przednowotworowym.

Nowotwór dotyka głównie osoby w wieku 60-70 lat, częściej kobiety niż mężczyzn (w proporcjach podobnych do kamicy żółciowej). Rośnie w sposób rozlany i głęboko naciekający. Objawy, które go charakteryzują, są typowe dla kamicy, dlatego tak trudno jest go zdiagnozować i najczęściej dochodzi do tego bardzo późno.

Obecność nowotworu może sygnalizować zmiana charakteru bólu odczuwanego w związku z kamicą – z napadowego na ciągły – oraz utrata masy ciała, niedokrwistość i wystąpienie żółtaczki. Niestety wspomniane objawy pojawiają się dopiero w późnym, zaawansowanym stadium choroby. Najlepszą wskazówką dla chorego może być więc po prostu długotrwałe zmaganie się z kamicą.

Po wystąpieniu wspomnianych objawów istnienie nowotworu pęcherzyka żółciowego rozpoznaje się metodą laparoskopową. Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny. Niestety ten typ nowotworu szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu i całkowite usunięcie często okazuje się niemożliwe. Dość wcześnie pojawiają się również przerzuty. W zaawansowanych przypadkach obejmują one wątrobę i otrzewną oraz powodują zakrzep żyły wrotnej. Wówczas pacjentowi pozostanie jedynie leczenie paliatywne (uśmierzające ból).